Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

«Η δική μας Επανάσταση είναι η πρώτη στην Ιστορία που θεμελιώθηκε επάνω στην θεωρία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και επάνω το ιδανικό της Δικαιοσύνης. Οι προγενέστερες επαναστάσεις δεν απέβλεπαν κατά κανόνα σε τίποτε περισσότερο από την ανθρώπινη φιλοδοξία. Η δική μας όμως εισάγει την Αρετή. Η άγνοια και η φιλαρχία αφομοίωσαν τις άλλες σε έναν νέο δεσποτισμό. Η δική μας, επειδή αναδύεται από την Δικαιοσύνη, ξεχωρίζει. Η Δημοκρατία μας, οδηγημένη ακούσια από την δύναμη των συνθηκών, αλλά και θεληματικά από τον συνεχή αγώνα των εραστών της Ελευθερίας ενάντια σε διαρκώς αναδυόμενες συνωμοσίες, έχει συρθεί, για να το πώ έτσι, μέσα από τις πιο απίθανες παραταξιακές συγκρούσεις… και έχει κυνηγηθεί αμείλικτα από την πρώτη στιγμή που αυτή γεννήθηκε, όπως έχουν άλλωστε κυνηγηθεί και οι άνδρες της καλής πίστης που πολέμησαν υπέρ αυτής»
«Η ολοκλήρωση της Επανάστασης ταυτίζεται με τον θρίαμβο της αθωότητας»
«Η θεμελιώδης αξία σε μια δημοκρατική ή λαϊκή κυβέρνηση είναι η Αρετή. Και αναφέρομαι στην δημόσια Αρετή, εκείνη που παρήγαγε τόσα εξαιρετικά έργα στην Ελλάδα και την Ρώμη και η οποία, προς έκπληξή μας, μπορεί να παράγει περισσότερα στην δημοκρατική Γαλλία. Αναφέρομαι σ’ αυτήν την δημόσια Αρετή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη για την πατρίδα και για τους νόμους της»

(Μαξιμιλιανος Ροβεσπιερος )
(Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος)